กิจกรรม


ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์16 พ.ย. 2561 17:21โดยโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.ชัยภูมิ 1

บัดนี้ โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ตามรายละเอียดแนบท้าย และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ไปรายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หากไม่มาตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 080-1753359

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์13 พ.ย. 2561 00:09โดยโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เข้าค่ายลูกเสือ

โพสต์5 พ.ค. 2556 20:26โดยนฤปนาถ โพธิแสง

25 ธ.ค. 56

1-3 of 3