บทความไม่มีชื่อ

วันที่โพสต์: 13 พ.ย. 2018, 8:09:46

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562