ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่โพสต์: 17 พ.ย. 2018, 1:21:57

บัดนี้ โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ตามรายละเอียดแนบท้าย และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ไปรายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หากไม่มาตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 080-1753359